ஜூனியர் என்.டி.ஆர்-ஐ ஆச்சரியப்படுத்திய தூய்மைப் பணியாளர்!

ஜப்பான் டோக்கியோ, ஓட்டலில் தங்கியிருந்த நடிகர் ஜூனியர் என்.டி.ஆர்-க்கு அங்கு பணிபுரியும் தூய்மை பணியாளர் பரிசு வழங்கி ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்