கத்தார் : குவியும் ரசிகர்கள்… கொடுமையில் ஒட்டகங்கள்… பீட்டா யார் பக்கம்?

விலங்குகளுக்காக உலகளவில் வலிய வந்து போராடும் பீட்டா, தற்போது கூறியுள்ள கருத்து பலருக்கும் அதன் நடுநிலமை மீது சந்தேகங்களை எழுப்பியுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்