”காலேஜ்ல கிளாஸை கட் அடிச்சிருக்கேன், ஆனா…”- பிடிஆர் சுவாரஸ்யம்!

வகுப்பறைகளை “கட்”அடித்து இருக்கிறேன்..ஆனால் அந்த தப்பை செய்ததில்லை: பிடிஆர்i have skipped classes but not that mistake ptrmadurai.

தொடர்ந்து படியுங்கள்