போக்குவரத்து துறை நஷ்டத்தைச் சமாளிக்க அரசு எடுத்த முடிவு!

சென்னை மாநகரத்தில் இயங்கும் குளிர்சாதனப் பேருந்துகள் மற்றும் பிங்க் நிற மகளிர் பேருந்துகள் சிலவற்றில் அரசு சார்ந்த விளம்பரங்கள் இரண்டுபக்கமும் இருப்பதைப் பார்க்கலாம்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்