வன்கொடுமை தடுப்புச்சட்ட வழக்கில் பயனடைந்தோர் எத்தனை பேர்?

வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பதியப்பட்ட வழக்குகளில் எத்தனை குடும்பங்களுக்கு அரசு உதவி கிடைத்துள்ளது? ஐகோர்ட்

தொடர்ந்து படியுங்கள்