ஆவின் பால் அளவு குறைப்பு முறைகேடு!

ஆவின் பால் பாக்கெட்டில் அளவை குறைத்து 515 கிராம் இருக்கவேண்டிய பால் பாக்கெட்டில் 430 கிராம் மட்டுமே அடைத்து மிகப்பெரிய அளவில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்