ரிஷி சுனக்கிற்கு அபராதம் : இது முதன்முறையல்ல!

இவ்வாறு விதியை மீறி ரிஷி சுனக் அபராதம் செலுத்துவது முதன் முறையல்ல. ஏற்கனவே ஊரடங்கு காலத்தில் கட்டுப்பாடுகளை மீறி ரிஷி சுனக் டௌனிங் ஸ்ட்ரீட் பார்ட்டி கலந்து கொண்டதற்காக அவருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்