காதலன் போனும், காதலி போனும் : கவனம் பெறும் காதல் பாடல்!

காதலனுடைய கைபேசியை காதலியும் காதலியுடைய கைபேசியை காதலனும் மாத்திகிட்டா என்ன நடக்கும்னு ஒரு வரி இருக்கு. அந்த ஒருவரியே ஒரு படம் மாதிரி.

தொடர்ந்து படியுங்கள்