முதல்வர் தொகுதி மருத்துவமனையில் பிரியாவுக்கு நடந்தது என்ன?

பதினேழே வயதான இளம் விளையாட்டு வீராங்கனை ப்ரியா, காலில் வலி என்று மருத்துவமனைக்குச் சென்று தற்போது உயிரிழந்திருக்கிறார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்