செஸ் ஒலிம்பியாட்டில் முத்திரை பதித்த 8 வயது சிறுமி: யார் இவர்?

44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் பங்கேற்றுள்ள மிக இளம் வயது வீராங்கனை என்று பெருமையை பெற்றுள்ளார் ஒரு 8 வயது சிறுமியான ராண்டா செடர்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்