இன்னொரு மொழி நம்மை ஆள விட்டுவிடக் கூடாது: ப.சிதம்பரம்

இந்தியாவில் ஒரு மொழியை மட்டும் ஆட்சி மொழியாக்கி, அதனைத் திணித்தால் மற்ற மொழிகள் அழிந்துபோகும் என்று ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்