கிச்சன் கீர்த்தனா : தினை – பச்சைப்பயறு ஊத்தப்பம்

நம் நாட்டின் சிறுதானியங்களில் மிகவும் பழைமையானது தினை. கிட்டத்தட்ட 10,000 ஆண்டுகளாக கிழக்கு ஆசியாவில் பயிரிடப்பட்டு வந்த தானியம்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்