நாடாளுமன்றத்தில் காதல் காட்சி!

நாடாளுமன்றம் என்றாலே விவாதம், கேள்வி பதில், அமளி, வெளிநடப்பு என பரபரப்பாகவே பார்த்திருப்போம். அதற்கு மாறாக நாடாளுமன்ற அலுவல் நடவடிக்கையின் போது காதல் புரோபோசல் நிகழ்வு நடைபெற்றிருக்கிறது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்