டீன் ஏஜ் பெண்கள் செல்போன் பயன்படுத்த தடை!

உலகமே தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் வேகமாக முன்னேறி கொண்டி இருக்கிறது. யூகேஜி படிக்கும் குழந்தை முதல் கோலூன்றி நடக்கும் முதியவர்கள் வரைக்கும் இன்று செல்போன்களின் தேவை அதிகரித்து விட்டது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்