தனுஷின் ‘பலம்’: தாமதமாய் உணர்ந்த சன் பிக்சர்ஸ்

தனுஷுக்கு குறைந்தபட்ச வெற்றி தேவைப்பட்டது. திருச்சிற்றம்பலம் படம் சம்பந்தமான ஊடக ஒருங்கிணைப்பு செலவுகளை தனது சொந்தப் பணத்தில் செய்தார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்