புதிய மணல் குவாரிகள் திறந்தால்…. பாமக எச்சரிக்கை!

எனவே, சுற்றுச்சூழலை காக்கும் நோக்குடன் புதிய மணல் குவாரிகள் திறப்பை கைவிட வேண்டும்; பழைய மணல் குவாரிகளையும் மூட அரசு முன்வர வேண்டும்” என அதில் பதிவிட்டுள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்