என்டிடிவிக்காக அதானி போடும் ஸ்கெட்ச்!

அதானியின் இந்த திட்டம் வெற்றிகரமாக அமைந்தால், என்டிடிவியின் 55.18 சதவீத பங்கை அதானி குழுமம் தன்வசமாக்கலாம். அப்படி நடந்தால் என்டிடிவி நிறுவனத்தின் முழு கட்டுப்பாடும் அதானி வசம் சென்றுவிடும்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்