இந்த வார இறுதிக்குள் ட்விட்டரை வாங்குகிறாரா எலான் மஸ்க்?

ட்விட்டர் நிறுனத்தை எலான் மஸ்க் வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தம் அக்டோபர் 28-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது

தொடர்ந்து படியுங்கள்

ட்விட்டர் தொடுத்த வழக்கு: 6.9 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள பங்குகளை விற்ற எலான் மஸ்க்

கடந்த சில நாட்களில் மட்டும் சுமார் 6.9 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள 7.9 மில்லியன் பங்குகளை எலான் மஸ்க் விற்பனை செய்துள்ளார்

தொடர்ந்து படியுங்கள்