தலையாரி தேர்வில் உருளும் தாசில்தார் தலை: அமைச்சர் நேரு மாவட்டத்தில் சலசலப்பு!

திருச்சி மாவட்டம் முசிறியில் தலையாரி எனப்படும் கிராம உதவியாளர் வேலை பணம் பெற்றுக்கொண்டு தாசில்தாரின் கார் ஓட்டுநர் தம்பிக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்