மும்பை நடிகைகளுக்குத்தான் முக்கியத்துவம்: நடிகை ஜெயசுதா விமர்சனம்!

அரசாங்கத்துடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருப்பதால் நடிகை கங்கனா ரனாவத்துக்கு பத்ம விருது கொடுத்திருக்கலாம்

தொடர்ந்து படியுங்கள்