‘மெனோபாஸ் பாலிஸி’ : ஸ்மிருதி இரானி விளக்கம்!

மெனோபாஸ் காரணமாக பெண் ஊழியர்கள் எதிர்கொள்ள நேரிடும் பிரச்சனைகள் என இந்த விஷயத்தின் அனைத்து அம்சங்களையும் கவனமாக பரிசீலித்து முடிவெடுக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்