ஏற்றுமதி செய்ததைவிட இறக்குமதியை அதிகமாக செய்த இந்தியா: சீனா வெளியிட்ட தகவல்!  

இந்தியா ஏற்றுமதி செய்ததைவிட இறக்குமதி அதிகமாக செய்ததால், இந்தியா வர்த்தகப் பற்றாக்குறையை சந்தித்துள்ளதாக சீனா தெரிவித்துள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்