அவைகுறிப்பிலிருந்து பெரியார் பெயர் நீக்கம்: ஸ்டாலின் கண்டனம்!

ஜம்மு காஷ்மீர் பிரச்சனை குறித்து திமுக எம்.பி எம்.எம் அப்துல்லா பெரியாரின் கருத்தை மேற்கொள் காட்டி பேசியது அவை குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டதற்கு நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்