சொல் – உடல் : ஸ்டாலின் கண்டிப்பு!

அமைச்சர்களுக்கும் நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் உள்ளாட்சிப் பொறுப்பிலே இருக்கக்கூடிய கழக நிர்வாகிகளுக்கும் நான் ஏற்கெனவே செப்டம்பர் 26ம் நாளன்று ஓர் அறிக்கை வாயிலாக அன்புக்கட்டளை விடுத்திருக்கிறேன்.
அதனை மீண்டும் நினைவூட்டுகிறேன்

தொடர்ந்து படியுங்கள்