அரசுப் பேருந்து நடத்துனர் செய்த  நல்ல விஷயம்! 

அதற்கு நான் அவரிடம், ‘நான் அரசு பஸ் கண்டக்ட்ரா இருக்கேன். என் பஸ்ஸிலதான் உங்க பேக் கிடந்தது. உங்க பேக்கில் பணம் தவிர நீங்கள் சொல்லும் மற்ற அனைத்து டாக்மென்ட்களும் உள்ளது, உங்கள் வீட்டு முகவரி சொல்லுங்க… அனுப்பி வைக்கிறேன்’ என்றதும் முகவரி கொடுத்தார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்