மாணவர்களுக்கு கல்வி கடன் 5 லட்சமாக உயர்வு!

முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு மட்டுமின்றி, இரண்டாம் ஆண்டு. மூன்றாம் ஆண்டு பயிலும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் கல்விக் கடன் வழங்கப்படுகின்றன

தொடர்ந்து படியுங்கள்

கூட்டுறவுத் துறையில் கட்சிக்காரர்களுக்கே வேலை: அமைச்சர் உத்தரவு என்னவாகும்?

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் உள்ள கூட்டுறவுத் துறை அதிகாரிகளையும் தொடர்புகொண்டு கட்சிக்காரர்களுக்கே முன்னுரிமை தாருங்கள் என்று இப்போதும் வேண்டுகோளாக வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்

தொடர்ந்து படியுங்கள்