வீட்டுவசதி வாரிய வழக்கு: அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி விடுவிப்பு!

வீட்டுவசதி வாரியத்திற்கு சொந்தமான வீடுகள் ஒதுக்கப்பட்ட வழக்கில் இருந்து அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்

ஐ.பெரியசாமிக்கு எதிரான வழக்கில் முக்கிய உத்தரவு!

மனுதாரருக்கு எதிராகப் புலன் விசாரணையில் திரட்டப்பட்ட ஆவணங்கள், பிற ஆதாரங்கள், சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் இந்த வழக்கைத் தொடர போதிய முகாந்திரம் உள்ளது

தொடர்ந்து படியுங்கள்