40 நாட்களில் ஒரு லட்சம் பேர் பணி நீக்கம்: இந்தியாவின் நிலை என்ன?

2023 தொடத்திலிருந்து அதாவது ஜனவரி 1 முதல் பிப்ரவரி 10 வரை இந்த 40 நாட்களில் மட்டும் 1 லட்சம் பேர் லே ஆஃப் எனப்படும் பணி நீக்கத்தால் வேலை இழந்துள்ளனர். 

தொடர்ந்து படியுங்கள்

பணி நீக்கம் அச்சத்தில் 10,000 மைக்ரோசாப்ட் ஊழியர்கள்!

மைக்ரோசாப் நிறுவனத்தின் மனிதவளப் பிரிவில் மட்டும் மூன்றில் ஒரு பங்கு ஊழியர்கள் பணிநீக்கம் செய்யப்பட உள்ளார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்