இந்தியாவில் 150 மில்லியன் பேருக்கு மனநல பாதிப்பு!

ஆகையால், ”இது மிகவும் கவலைக்குரிய விஷயம். ஆய்வறிக்கையின்படி, மனநலம் என்பது மிக முக்கியமானது. மனநல கோளாறுகளுக்கு சிகிச்சை பெறுவது அவசியமானது என நிம்ஹான்ஸ் இயக்குநர் பிரதிமா மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்