10 ஆம் வகுப்பு தேர்விலும் மாஸ் ஆப்சென்ட்? ஆசிரியர்களுக்கு உத்தரவு! தலையிடுவாரா அன்பில் மகேஷ்?

வகுப்பாசிரியர்கள் ,என்ன செய்வார்களோ ஏதோ செய்வார்களோ தெரியாது… அந்த மாணவர்களைத் தேடிக் கண்டுபிடித்து தேர்வு எழுத வைக்க வேண்டும்

தொடர்ந்து படியுங்கள்