கடலின் குரலோடு மோடியின் மனதின் குரல்!

இதுகுறித்து நம்மிடம் கூறிய அஷ்வத்தாமன், இந்நிகழ்ச்சியை வெறும் சடங்காக மட்டும் பார்க்கக் கூடாது. அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியைக் கொண்டு செல்வதற்கான ஒரு முயற்சியாகத்தான் கடலுக்குள் சென்று கேட்டோம் என்றார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்