தங்கைக்கு வினோத சீர் கொடுத்த அண்ணன்!

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் திருமணமாகிச் செல்லும் தங்கைக்கு வீட்டின் வளர்ப்பு விலங்குகளை அண்ணன் பரிசாகக் கொடுத்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்