சீமான் பிளேலிஸ்டில் மல்லிப்பூ பாடல்!

வெந்து தணிந்தது காடு திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற மல்லிப்பூ பாடலை அண்மைக் காலமாக ஓய்வு நேரங்களிலும், பயணங்களிலும் அதிக முறை கேட்பதாக நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்