போனில் ’ஹலோ’ சொல்லக் கூடாது, ’வந்தே மாதரம்’தான்: அரசு உத்தரவு!

தொலைப்பேசியில் பேசும்போது ஹெலோ என்று சொல்வதற்குப் பதில் வந்தேமாதரம் என்று சொல்ல வேண்டும்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்