மக்களின் சினிமா பார்வை மாறிவிட்டது: மாதவன்

மக்கள் பார்க்கும் வகையிலான திரைப்படங்களை, இன்றைக்கு வரும் திரைப்படங்களின் பாணியில் எடுக்க வேண்டும். நாம் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேற வேண்டும் – மாதவன்

தொடர்ந்து படியுங்கள்