அரசு பணியில் சமூக நீதி கொள்கைகள் : குழு அமைப்பு!

அரசுப் பணிகளில் அனைத்து நிலைகளிலும் சமூக நீதி கொள்கைகள் செயல்படுத்த சட்ட வல்லுநர் குழு அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்