எழுத்தாளர் இமையத்துக்கு கன்னட கவி குவேம்பு இலக்கிய விருது!

குவேம்பு அறக்கட்டளை விருது தேசிய அளவில்‌ கவனம்‌ பெற்ற விருது. இப்பரிசு பெற்றதன்‌ மூலமாக தனக்கு மட்டுமல்லாமல்‌ தமிழுக்கும்‌, தமிழ்‌ மக்களுக்கும்‌ பெருமை சேர்த்திருக்கறார்‌ இமையம்‌.” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்