ராணியின் மறைவையடுத்து பிரிட்டன் மன்னரானார் சார்லஸ்

மன்னராகப் பதவியேற்ற 3வது சார்லஸ், “தனது தாயாரின் வழியில் மக்களுக்காக தொடர்ந்து பணியாற்றுவேன்” என்று சூளுரைத்திருக்கிறார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்