கீழடி அகழ்வாய்வு சரியான இடத்தில் தான் நடைபெறுகிறது: தங்கம் தென்னரசு

சரியான இடத்தில் அகழ்வாய்வு நடக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டிற்கு தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்