’சமோசா சாப்பிட்டால் ரூ.71 ஆயிரம்’: ஆனா ஒரு கண்டிஷன்!

இந்தியாவில் சமோசாக்களுக்கு என்றுமே கிராக்கி தான். மேலும் இப்போது சமோசாவே இல்லாத டீக்கடை, பேக்கரிகளே இல்லை என்ற நிலையே நாட்டின் பல இடங்களில் உள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்