வெற்றிமாறன் பேச்சு: ஆதரவும் எதிர்ப்பும்!

ஆரியம் எப்போதும் ஒன்றை எதிர்க்கும். அது முடியாது என்று தெரிந்துவிட்டால் அதை தனதாக்கிக் கொள்ளும்., அப்படித்தான் எல்லாவற்றையும் தனக்கானதாகவே மாற்றிக் கொண்டது. இப்போதும் மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது” என அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்