கைத்தூக்கி ஒற்றுமையை காட்டிய தலைவர்கள்!

கர்நாடக முதல்வர் பதவி ஏற்பு விழாவில் கலந்துகொண்ட அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் ஒன்றாக கைகளை உயர்த்தி ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தினர்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்