வேலைவாய்ப்பு : தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்தில் பணி!

தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்

வேலைவாய்ப்பு: இந்திய விமான ஆணையத்தில் பணி!

இந்திய விமான ஆணையத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

தொடர்ந்து படியுங்கள்

வேலைவாய்ப்பு: சென்னை ஐஐடியில் பணி!

சென்னை ஐஐடியில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்குத் தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

தொடர்ந்து படியுங்கள்

வேலைவாய்ப்பு: தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் பணி!

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்குத் தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

தொடர்ந்து படியுங்கள்

வேலைவாய்ப்பு : தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தில் பணி!

39,100/- ஊதியத்திக் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தில் வேலை. தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

தொடர்ந்து படியுங்கள்

வேலைவாய்ப்பு : சென்னை ஐஐடியில் பணி!

சென்னை ஐஐடியில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப ஆறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்குத் தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

தொடர்ந்து படியுங்கள்

வேலைவாய்ப்பு : தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனத்தில் பணி!

சென்னை தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்குத் தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

தொடர்ந்து படியுங்கள்

வேலைவாய்ப்பு : பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் பணி!

ரூ.41,960/- ஊதியத்தில் பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் ப்ரொபஷனரி ஆஃபீஸ்ர்ஸ் பணியிடங்களுக்கு அறிவிப்பு.
இளங்கலை பட்டம் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்