மாணவி ஶ்ரீமதி உடற்கூறாய்வு: ஜிப்மர் அறிக்கை தாக்கல்!

இந்த நிலையில், மாணவியின் இரு உடற்கூறாய்வு அறிக்கைகளையும் ஆய்வுசெய்த ஜிப்மர் மருத்துவக் குழுவினர் விழுப்புரம் நீதிமன்றத்தில் இன்று (ஆகஸ்ட் 22) அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்தனர்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்