ஸ்டாலின்-வானதி சீனிவாசன் ஜப்பான் சீக்ரெட்: அண்ணாமலை அவசர புகார்!

தமிழ்நாட்டில் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக முதல்வர் ஸ்டாலின் சிங்கப்பூர், ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளுக்கு 9 நாட்கள் பயணம் மேற்கொண்டு கடந்த மாதம் 31ஆம் தேதி சென்னை திரும்பினார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்