காதல் கணவர் மோசமான ஜந்துவாக மாறுவது ஏன்?

உங்களுக்கு என்று ஒரு உடல், மனம், உணர்ச்சி, சக்தி இவை எல்லாம் இருக்கின்றன. உங்களது உணர்ச்சி நிலையைப் பற்றி நாம் இப்பொழுது பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்

அமாவாசையும் பௌர்ணமியும் யார் யாருக்கு உகந்தது?

குணங்கள் என்று பார்த்தால், பௌர்ணமிக்கு அன்பு என்றால் அமாவாசைக்கு முரட்டுத்தனம் எனலாம். நாம் இரண்டையும் பயன்படுத்தலாம். இரண்டும் சக்தியை உடையது. அமாவாசையில் நாம் செய்யும் செயல்முறைகளும் பௌர்ணமியில் நாம் செய்யும் செயல்முறைகளும் மிகவும் வெவ்வேறானது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்