கிச்சன் கீர்த்தனா – வெல்ல மைசூர்பாகு

பாரம்பரிய மிக்க மைசூர்பாகு தற்போது பல வடிவங்களை எடுத்துவிட்டது. அதில் ஒருவகைதான் இந்த வெல்ல மைசூர்பாகு. ‘தீபாவளிக்கு நிறைய ஸ்வீட்ஸ் வந்தது… நான் ஒண்ணுக்கூட சாப்பிடலை’ என்று தீபாவளிக்கு மறுநாள் புலம்புகிறவர்களுக்கு

தொடர்ந்து படியுங்கள்