தீபாவளி : தீவுத்திடலில் 15 நாட்கள் பட்டாசு விற்பனை!     

தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னை தீவுத்திடலில் 15 நாட்கள் பட்டாசு விற்பனை நடைபெறும் என்று சுற்றுலாத்துறை அறிவித்துள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்