இவ்வளவு சாதனைகள் செய்திருக்கிறோமா: இனிகோ இருதயராஜ் விழாவில் மெய்மறந்த முதல்வர்

ஆனால், இவர் ஆண்டுதோறும் கூட்டணி அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். எங்கள் கூட்டணிக்கு நாட்டுக்குப் பயன்படுவதைப் போன்று இவருடைய கூட்டணி இந்த சமுதாயத்துக்கு பயன்படக்கூடியதாக இருக்கிறது.

இந்த விழாவில் பங்கேற்க மறுப்பேதும் சொல்லாமல் வரு

தொடர்ந்து படியுங்கள்