திருமணங்கள், கூட்டங்களைத் தவிர்க்கவும்: ஐஎம்ஏ அறிவுறுத்தல்!

இந்தியாவில் புதிய வகை வைரஸ் கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில், நாட்டின் உயர்மட்ட மருத்துவ அமைப்பான இந்திய மருத்துவ சங்கம் (ஐஎம்ஏ) பொதுமக்களுக்கு முக்கிய வேண்டுகோளை விடுத்துள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்